นโยบายความเป็นส่วนตัว

เทพเจริญไบค์ ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราเชื่อมั่นว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งมอบให้ทางเทพเจริญไบค์ทางอินเตอร์เน็ต จะได้รับความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเทพเจริญไบค์ ซึ่ง เทพเจริญไบค์ จะให้ความคุ้มครองต่อความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุดอนึ่งหากข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของเว็บไซต์นี้ เทพเจริญไบค์ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทํา ดังกล่าว

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่าน จะมีส่วนสําคัญในการนําเสนอ เนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่านแต่เทพเจริญไบค์ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน อนึ่งข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์ เทพเจริญไบค์ แห่งนี้ อาจถูกเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของ เทพเจริญไบค์ ในภายหน้า เกี่ยวกับบริการทางการเงินทั่วไป หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้

ทางบริษัทได้นําเทคโนโลยี 'คุกกี้' 'Cookies' มาใช้กับเว็บไซต์ นี้ เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ซึ่งคุกกี้เป็นส่วนข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ใช้บันทึกลงในเครื่องลูกข่าย คุกกี้ช่วยประเมินข้อมูลทางสถิติสําหรับ จํานวนการเยี่ยมชมการเข้าดูข้อมูลจากหน้าต่างๆ และระยะเวลาในการเยี่ยมชม ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลทางสถิติมาตรฐานทั่วไป คุกกี้ไม่สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลจาก หน่วยบันทึกความจําของเครื่อง หรือข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของท่านได้

อนึ่งเว็บไซต์แห่งนี้อาจมีการจัดทําการสํารวจเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้ เทพเจริญไบค์ มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สําหรับการพัฒนา และปรับปรุงระบบสั่งซื้อสินค้า และบริการจากเว็บไซต์                เทพเจริญไบค์ ซึ่งท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการสํารวจที่จะมีขึ้นนั้นหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมด้วยตัวท่านเอง

ในบางโอกาส เทพเจริญไบค์ จะจัดส่งอีเมล์ เพื่อแจ้งถึงข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์ และน่าสนใจไปยังท่าน เกี่ยวกับสินค้าการบริการ โปรโมชัน และข้อเสนอต่างๆ ผ่านทางอีเมล ของท่าน ที่ท่านแจ้งไว้ ขณะทําการลงทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกไม่รับข่าวสารใดๆ ทางอีเมลเช่นกัน คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารจากทางเราได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่มยกเลิกในอีเมลที่เราส่งไป โดยใช้หัวข้อ ขอยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร โดยที่ทางคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ อาจถูกนําไปใช้งานร่วมกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ เทพเจริญไบค์ เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ และนําเสนอข้อมูลที่ท่านสนใจเกี่ยวกับสินค้า การบริการ โปรโมชัน และข้อเสนออื่นๆ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการแก้ไข สิทธิ์ในการลบ อย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคที่เข้มงวดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม โดยหลักการแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ เว้นแต่ท่านมีคำขอให้ลบบัญชีของท่าน และเมื่อเราได้รับคำขอดังกล่าวแล้ว เราจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับใช้และตามกฎเกณฑ์ภายในต่อไป